Klub i Liga w Leonardo

Czym są Kluby/Ligi w Leonardo?

„Klub/liga”, to nic innego niż specjalny filtr pozwalający korzystać z platformy ograniczając liczbę wyświetlanych lotów (ukrywając te które nas nie interesują, czyli z poza klubu/ligi).

Po włączeniu filtr ten jest aktywny na wszystkich podstronach Leonardo, dlatego normalne funkcje portalu działają z uwzględnieniem zbioru lotów określonych jako klubowe. Różnica między „Klubem”, a zwykłym filtrem jest taka, iż wyświetla on tylko loty wybranych użytkowników (z wybranych startowisk, lub tylko te zatwierdzone przez admina klubu). Dla przykładu:

 • Na liście lotów widać tylko loty klubowe, wszystkie pozostałe filtry dalej działają dla wyświetlanych lotów (czyli np. można filtrować je po marce skrzydła, lub klasie itp),
 • Na liście startowisk widoczne będą tylko startowiska z których zgłoszono loty klubowe,
 • Na liście pilotów będą widoczni tylko piloci klubowi, którzy przesłali co najmniej jeden lot (użytkownicy, którzy nie przesłali żadnego lotu nie zostaną wyświetleni),
 • W „Lidze XC” znajdziesz tylko loty zgłoszone w ramach klubu,

Funkcjonalność „Klubu” może być też rozumiana jako:

 • ‚Specjalna Liga’
 • ‚Liga Klubowa’

Dla przejrzystości w opisie wykorzystuję wyłącznie określenie „Klub”.

Jak to działa?

„Klub” działa w następujący sposób:

 • Pilot wgrywa na Leonardo lot (na tym etapie nie ma żadnej różnicy),
 • Lot jest wyświetlany w Leonardo oraz uwzględniany w głównych tabelach,
 • Jeśli pilot jest członkiem klubu (lub kilku klubów) jego lot będzie także wyświetlał się w rankingach/lidze jego klubu (lub klubów),
 • To czy i kiedy lot znajdzie się na klubowej liście zależeć będzie od tego jaki „tryb” wybrano dla danego klubu.

„TRYB KLUBU”

Istnieją dwa podstawowe tryby funkcjonowania klubu na platformie Leonardo:

 • Tryb automatyczny – wszystkie loty wgrane na Leonardo przez członków klubu są uwzględniane w klubowych tabelach. Adminstrator i pilot nie mogą zapobiec pojawieniu się lotu w klubowych rankingach. Loty są automatycznie dodawane jako klubowe w momencie przesłania przez pilota.W trybie automatycznym są dostępne dwie dodatkowe opcje:
   • zdefiniowana lista pilotów – najpopularniejszy przypadek: Administrator klubu dodaje ręcznie członków klubu. Dodane przez nich loty trafiają do tabeli klubowych.
   • automatyczna lista pilotów – może być wykorzystana gdy chcemy wykorzystać funkcję klubu do grupowania lotów ze względu na kraj w którym wykonano lot, narodowość pilota lub rejon.

  Rejon może mieć dwie definicje:

   • grupa startowisk znajdujących się już w bazie danych (bazując na id startowisk, np 17010, 17005 itd),
   • prostokątny obszar na mapie ograniczony współrzędnymi GPS wierzchołków,

W chwili obecnej nie ma możliwości zdefiniowana rejonu w inny sposób, przykładowe rejony można znaleźć na plaformie Leonardo.

 • Tryb ręczny – członek klubu wgrywa lot normalnie na Leonardo, ale nie trafia on automatycznie na listę klubowych lotów. Administrator klubu musi ręcznie dodać lot do klubowych korzystając ze specjalnego formularza. Ten tryb wymaga więcej pracy od administratora klubu, jednak daje pełną kontrolę nad tym, które loty zostaną wyświetlona a które zostaną pominięte.

Administrator klubu

Klub ma jednego administratora, który może dodawać lub usuwać użytkowników z klubu, w przypadku wybrania trybu ręcznego może on także dodawać lub usuwać klubowe loty.

Sezony w „Klubie”

Można wybrać w jaki sposób zdefiniowane są sezony – rocznikowo (np 2017,2018 itp), lub przez definicję początku i końca okresu z jakiego uwzględniane są loty.

Założenie „Klubu/Ligi”

Nie planuję pobierać żadnych opłat za korzystanie z Leonardo, dlatego za darmo pomogę w konfiguracji Twojego klubu na platformie. Jeśli chcesz skorzystać z tej funkcjonalności platformy, potrzebuję następujących informacji:

 • Nazwę klubu (1-5 słów) po angielsku,
 • Nazwę klubu (1-5 słów) po polsku,
 • Krótki opis klubu w języku angielskim,
 • Krótki opis klubu w języku polskim,
 • Jaki jest główny język użytkowników klubu,
 • Który z użytkowników platformy ma pełnić funkcję administratora Twojego klubu,
 • Adres kontaktowy administratora (e-mail),
 • Wybrany tryb klubu,

W przypadku zainteresowania użytkowników, mogę pomyśleć nad przygotowaniem funkcjonalności pozwalającej wyświetlać podstrony powiązane z klubami na zewnętrznych stronach (np lista ostatnio zgłoszonych lotów, lista pilotów, czy tabela ligowa) – w przypadku zainteresowania prosiłbym o informację w komentarzu pod tym postem, lub nawet lepiej na trac.

Działanie „Klubu” możecie zobaczyć na Leonardo – wystarczy kliknąć ikonkę domku w pasku nawigacyjnym a następnie wybrać z menu „Loty po płaskim” – jest to przykładowa, przygotowana przeze mnie liga korzystająca z funkcjonalności „klubu” ustawiona w „tryb automatyczny” z „definicją rejonu”.