Rekreacyjne Zawody Paralotniowe - Kulawe Ptaki

Regulamin rankingu Rekreacyjnych Zawodów Paralotniowych "Kulawe Ptaki"

 1. Niniejszy ranking został stworzony na paralotniowej platformie internetowej LEONARDO (https://leonardo.pgxc.pl/) dla Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ. (https://podajdalej.org.pl/) która jest organizatorem corocznych Rekreacyjnych Zawodów Paralotniowych "Kulawe Ptaki".
 2. Ranking prowadzony jest rokrocznie i obejmuje okres od 1 kwietnia do 31 marca kolejnego roku.
 3. Korzystanie z paralotniowej platformy internetowej LEONARDO oraz uczestnictwo w rankingach tam zamieszczonych jest bezpłatne.
 4. W rankingu mogą uczestniczyć piloci paralotniowi posiadający orzeczenie o niepełnosprawności.
 5. Osoba spełniająca kryteria opisane w pkt 4 może przystąpić do udziału w rankingu w dowolnym czasie.
 6. By uczestniczyć w rankingu dana osoba musi zarejestrować się na paralotniowej platformie internetowej LEONARDO (https://leonardo.pgxc.pl/strona/register). Po dokonaniu rejestracji zgłosić chęć udziału w rankingu do administratora rankingu. Administratora rankingu wyznacza Fundacja. Obecnie administratorem rankingu jest kolega Leszek Jeż. Zgłoszenia przesyłać na e-mail: leszek_jez@poczta.onet.pl
 7. Uczestnicy wgrywają na platformę pliki IGC z trasą swojego lotu w terminie do 14 dni od dnia wykonania tego lotu.
 8. Wgrywane pliki IGC muszą mieć poprawny G-Record.
 9. Klasyfikacja prowadzona jest w oparciu o sześć najlepszych lotów swobodnych uczestnika wg punktacji obliczanej wg zasad obowiązujących na internetowej platformie LEONARDO oraz jego nalot w danym sezonie w przeliczeniu na punkty.
 10. Punkty za lot nalicza się wg następujących zasad:
  • przelot otwarty – 1 km lotu = 1,5 pkt.;
  • trójkąt – 1 km lotu = 1,75 pkt.;
  • trójkąt FAI – 1 km lotu = 2 pkt.
 11. Punkty za nalot oblicza się wg zasady – za każdą godzinę nalotu uczestnik rankingu uzyskuje 10 pkt.
 12. Loty uwzględnione w rankingu nie podlegają weryfikacji pod kątem naruszania stref lotniczych – przestrzeganie prawa leży w interesie użytkownika (wgranie lotu naruszającego strefy mogłoby nieść konsekwencje natury prawnej) – zakłada się uczciwość użytkowników i grę fair-play.
 13. Polski Serwer LeonardoXC posiada mechanizmy sprawdzające czy w trakcie lotu została naruszona strefa - w przypadku nieumyślnego naruszenia strefy zaleca się użytkownikowi ustawienie lotu jako prywatny (nie będzie on brał udziału w rankingu). Archiwalną aktywność i rezerwacje stref można sprawdzać na uup.pgxc.pl.

 

Pytania, wnioski, propozycje co do funkcjonowania rankingu można zgłaszać do administratora rankingu na e-mail: leszek_jez@poczta.onet.pl.

Podsumowanie Paralotniowych Tabel Sezonu 2023

W końcu zabrałem się do podsumowania paralotniowego sezonu 2023 (ponoć lepiej późno niż wcale), podczas którego rywalizowaliście w ramach kilku mniejszych rankingów. Ale zanim przejdziemy do tabel, tradycyjnie krótkie dane statystyczne:

 • wgraliście 1988 logi z lotów, z czego 1474 jest publicznych,
 • wykonaliście 128 swobodnych lotów na dystansie ponad 50km OLC (w zeszłym sezonie było ich tylko 74!),
 • jakby połączyć wasze logi w jeden, to miałby dystans trochę ponad 30574 km i trwał ponad 2179 godzin

Zastanawiacie się, kto w sezonie 2023 pokonał największy dystans latając swobodnie paralotnią? Oto pierwsza trójka:

 1. Jakub B (1714km)
 2. Łukasz Siemiński (979.6km)
 3. Robert Machel (881.9km)

A kto spędził najwięcej czasu w powietrzu latając swobodnie paralotnią?

 1. Jakub B (ponad 268 godzin)
 2. Robert Machel (ponad 130 godzin)
 3. Grzegorz Wierzba (ponad 86 godzin)

Jeśli chodzi o startowiska w sezonie 2023, to najczęściej odwiedzaliście:

 1. Bassano (127 startów)
 2. Borsk (120 startów)
 3. Piła (52 starty)

W przypadku pokonywanych dystansów (po prostej), nie wypada nie wspomnieć o startowiskach:

 1. Piła (199,3km)
 2. Maciejowice (177,5km)
 3. Konopki (169,2km)

 

Tabela główna LeonardoXC

W tabeli znalazły się loty 85 pilotów, miejsca na podium wypracowali:

 1. Łukasz Siemiński (1782.49 pkt)
 2. Jakub B (1143.20 pkt)
 3. Stanisław Sagan (911.61 pkt)

 

Sezonowy Ranking Lotów Holowanych

W tabeli znalazły się loty 36 pilotów, miejsca na podium wypracowali:

 1. Stanisław Sagan (603.35 pkt)
 2. Jarosław Sałek (514.32 pkt)
 3. Łukasz Sieminski (493.35 pkt)

Sezonowy Ranking Klifowy

W tabeli znalazły się loty 16 pilotów, najwięcej punktów zdobyli:

 1. Robert Machel (211.88 km OLC)
 2. Tomasz Kozłowski (59.86 km OLC)
 3. Maciej Kmiecik (53.95 km OLC)

Sezonowy Ranking Klifów Nadwiślanych

W tabeli znalazły się loty zgłoszone przez 18 pilotów, najwyższą liczbę punktów zdobyli:

 1. Robert Machel (134.41 km OLC)
 2. Krzysztof Łazor (69.42 km OLC)
 3. Radosław Lenarczyk (30.22 km OLC)

Majówkowy Ranking Przelotowy

W trakcie majówki polatało 20 pilotów, największą ilość punktów zdobyli:

 1. Maciej Krzesiński (367.56 pkt)
 2. Jakub B (239.98 pkt)
 3. Stanisław Sagan (124.54 pkt)

Tabela sezonowa lotów z PPG

Pilotów zgłaszających loty PPG na LeonardoXC jest niewielu, niemniej warto pogratulować pierwszej trójce:

 1. Mariusz Dawidczyk (1408.31 pkt)
 2. Damian Grabowski (779.79 pkt)
 3. Krzysztof Łazor (264.66 pkt)

 

Rankingi na sezon 2024

Przy okazji tego podsumowania chciałbym podziękować wam bardzo za wgrywanie lotów, kolejne sezony w ramach powyższych rankingów są już pokonfigurowane i można bawić się dalej w imię zasad fair play. Gdybyście znali kogoś kto chciał zafundować nagrody w ramach któregoś z rankingów (lub ma pomysł na nowy) to zapraszam do kontaktu (jeśli potencjalny sponsor zastanawiałby się nad szerokością publiki która dociera na platformę - Polski Serwer Leonardo XC w zeszłym roku odwiedziło blisko 8 tysięcy unikalnych użytkowników).