Rekreacyjne Zawody Paralotniowe - Kulawe Ptaki

Regulamin rankingu Rekreacyjnych Zawodów Paralotniowych "Kulawe Ptaki"

 1. Niniejszy ranking został stworzony na paralotniowej platformie internetowej LEONARDO (https://leonardo.pgxc.pl/) dla Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ. (https://podajdalej.org.pl/) która jest organizatorem corocznych Rekreacyjnych Zawodów Paralotniowych "Kulawe Ptaki".
 2. Ranking prowadzony jest rokrocznie i obejmuje okres od 1 kwietnia do 31 marca kolejnego roku.
 3. Korzystanie z paralotniowej platformy internetowej LEONARDO oraz uczestnictwo w rankingach tam zamieszczonych jest bezpłatne.
 4. W rankingu mogą uczestniczyć piloci paralotniowi posiadający orzeczenie o niepełnosprawności.
 5. Osoba spełniająca kryteria opisane w pkt 4 może przystąpić do udziału w rankingu w dowolnym czasie.
 6. By uczestniczyć w rankingu dana osoba musi zarejestrować się na paralotniowej platformie internetowej LEONARDO (https://leonardo.pgxc.pl/strona/register). Po dokonaniu rejestracji zgłosić chęć udziału w rankingu do administratora rankingu. Administratora rankingu wyznacza Fundacja. Obecnie administratorem rankingu jest kolega Leszek Jeż. Zgłoszenia przesyłać na e-mail: leszek_jez@poczta.onet.pl
 7. Uczestnicy wgrywają na platformę pliki IGC z trasą swojego lotu w terminie do 14 dni od dnia wykonania tego lotu.
 8. Wgrywane pliki IGC muszą mieć poprawny G-Record.
 9. Klasyfikacja prowadzona jest w oparciu o sześć najlepszych lotów swobodnych uczestnika wg punktacji obliczanej wg zasad obowiązujących na internetowej platformie LEONARDO oraz jego nalot w danym sezonie w przeliczeniu na punkty.
 10. Punkty za lot nalicza się wg następujących zasad:
  • przelot otwarty – 1 km lotu = 1,5 pkt.;
  • trójkąt – 1 km lotu = 1,75 pkt.;
  • trójkąt FAI – 1 km lotu = 2 pkt.
 11. Punkty za nalot oblicza się wg zasady – za każdą godzinę nalotu uczestnik rankingu uzyskuje 10 pkt.
 12. Loty uwzględnione w rankingu nie podlegają weryfikacji pod kątem naruszania stref lotniczych – przestrzeganie prawa leży w interesie użytkownika (wgranie lotu naruszającego strefy mogłoby nieść konsekwencje natury prawnej) – zakłada się uczciwość użytkowników i grę fair-play.
 13. Polski Serwer LeonardoXC posiada mechanizmy sprawdzające czy w trakcie lotu została naruszona strefa - w przypadku nieumyślnego naruszenia strefy zaleca się użytkownikowi ustawienie lotu jako prywatny (nie będzie on brał udziału w rankingu). Archiwalną aktywność i rezerwacje stref można sprawdzać na uup.pgxc.pl.

 

Pytania, wnioski, propozycje co do funkcjonowania rankingu można zgłaszać do administratora rankingu na e-mail: leszek_jez@poczta.onet.pl.